Rubynor Flytaxi
Forside Taxiskjerm Min side

Rubynor AS Flytaxien - driftspartner Oslo Lufthavn

Lavere passeringsavgift fra 1.oktober 2021.

Passeringsavtale og passeringsbrikke

Signert avtale og godkjent brikke for tilgang Oslo lufthavn.

For å levere dine taxitjenester på Oslo Lufthavn, må ditt løyve være registrert og passeringsavtale signert.

Du kan registrere løyveorganisasjonen din under og deretter kontakte [email protected] for kjøp av passeringsbrikke. Oppgi løyve og registreringsnummer, passeringsbrikken kan ikke deles.

Klikk her

Nytt og bedre bestillingssystem for passasjerene kommer.

Passasjerene etterspør bestillingsmaskinene. Det er helt tydelig at disse er savnet. Vi setter opp midlertidige bestillingsnettbrett mens vi venter på bestillingsmaskinene.

Rubynor AS Flytaxien har gode planer og fremtidsvisjoner for avviklingen av taxi på Oslo Lufthavn. Målet er å øke andelen som tar taxi fra Oslo Lufthavn. Da må tilbudet til de reisende være godt og trygt.

Det skal monteres nye bestillingsautomater, med nytt design og nytt innhold for å sikre de reisende bedre oversikt over utvalget av taxi i køen.

Midlertidige tiltak

Midlertidige tiltak kan iverksettes om vi opplever at prisopplysningsplikten ikke overholdes eller at fritt taxivalg forhindres. Vi vurderer bemanningen på terminal fortløpende og vi plasser ut midlertidige, portable bestillingsløsninger.

Automatisk avlesning av brikker

Nå får du automatisk tildelt køplass ved innkjøring depot, da brikkeleserne begynner å komme på plass. Du må fremdeles melde ifra om du vil stå i lokalkø. Dette kan ringes inn på vaktelefonen

22 12 02 28

Følg din køplass på "Taxi Screen" øverst

Problemer? Send epost til [email protected]

Nyregistreringer / nye brikker

Det er forsinkelser i leveranse av brikker, det er frustrerende for både oss i flytaxien og spesielt for de løyvehaverne som mangler brikke. Meld ønske om kjøp til oss, oppgi løyvenummer, regnr og mobil, så registrer vi deg og melder i fra.

Send til [email protected]

Takstameterpriser

Send oss dine takstameterpriser ihht til prisopplysningsplikten.

Dette må være en komplett prisliste som dekker alle døgnets timer, passasjertall og så videre.

Vi trenger:

  • Pris per km
  • Pris per minutt
  • Minstepris
  • Startpris

Derunder trenger vi alle prisvariasjoner på hverdag, helg, helligdag, dagen før helligdag, og hvilket tidsrom prisene gjelder for (i arbeidstid, utenfor arbeidstid, natt osv.). Dette må spesifiseres nøyaktig som:

fra time - til time

fra ukedag - til ukedag

helligdag

Fastpriser fra 1.oktober

Send inn deres oppdaterte fastpriser, inkluderte den vesentlig redusert passeringsavgiften. Dette er bra for passasjerene.

Vi trenger priser per passasjer i alle trinn fra 1-16 passasjerer.

Alle prisvariasjoner på hverdag, helg, helligdag, dagen før helligdag, og hvilket tidsrom prisene gjelder for (i arbeidstid, utenfor arbeidstid, natt osv.). Dette må spesifiseres nøyaktig som:

fra time - til time

fra ukedag - til ukedag

helligdag

Tillegg

Evnt. ekstra pris på rullestol eller annet ekstra (pris per antall).

Soner til fastpriser

Fastpriser er ofte inndelt i geografiske soner. Dette kan formidles som en liste over postnummer per sone, eller liste av koordinater som danner en sone på et kart (polygon).

Bruksanvisning: DATATUR


Kontakt oss på [email protected]

Se vår personvernerklæring.

Rubynor AS Avd Flytaxien

Adresse Henrik Ibsens veg 8, 2060 Gardermoen

Vakttelefon 22 12 02 28